LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước đến 31/10 ước đạt 67,2% kế hoạch

27/10/2020 09:19 A+| A-| In bài viết

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến ngày 31/10/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 304,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư qua KBNN đến ngày 31/10/2020 thuộc kế hoạch năm 2020 đạt 304,8 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả trên so với cùng kỳ năm 2019 tăng hơn 90.000 tỷ đồng về giá trị, tăng 12,6% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 59,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân đạt 283,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN. Trong đó, vốn trong nước giải ngân là 264,5 nghìn tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là 18,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch.

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 18,637 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch; vốn bổ sung ngoài kế hoạch giải ngân là 3.058 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch.

Về giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2020 qua hệ thống KBNN là 44,5 nghìn tỷ đồng (bằng 55,7% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN).

Hiện KBNN đang tăng cường chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong giai đoạn cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao ở mức cao nhất.

Liên quan đến công tác chi thường xuyên, KBNN cho biết, dự kiến, đến ngày 31/10/2020, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 770.086 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Theo TRANG ANH/Tạp chí Tài chính