LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại KBNN Phụng Hiệp

10/06/2020 11:08 A+| A-| In bài viết

Thực hiện công văn số 1915/KH-KBHG ngày 18/3/2020 của Giám đốc KBNN Hậu Giang, tập thể KBNN Phụng Hiệp đã có những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; KBNN Phụng Hiệp đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại đơn vị bằng những phần việc thiết thực như: Treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 tại trụ sở cơ quan; cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động đối với công chức làm công tác liên quan đến kho, quỹ theo chế độ quy định; tiến hành vê sinh, phun hóa chất phòng chống các côn trùng có hại và gây bệnh tại nơi trụ sở đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các thiết bị đang thi công sửa chữa trụ sở tại đơn vị và việc tập kết vật liệu sửa chữa được để đúng nơi quy định có che chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở đã tham mưu với Ban lãnh đạo KBNN Phụng Hiệp lên kế hoạch khám sức khỏe định kỳ đối với tất cả công chức trong đơn vị, luôn tạo điều kiện để công chức nâng cao trí lực, an tâm công tác, phục vụ lâu dài cho ngành.

 

Thanh Bình