LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Châu Thành tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 15:35 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và chỉ đạo của lãnh đạo KBNN, KBNN Hậu Giang. KBNN Châu Thành tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe cho công chức trong đơn vị và khách hàng đến giao dịch.

Theo đó, lãnh đạo cơ quan thường xuyên quán triệt công chức thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế; bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách hàng đến giao dịch; công chức cơ quan và khách giao dịch đều đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện giao dịch.

Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai các phương án ứng phó với dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trừng trong và ngoài các phòng làm việc tại đơn vị.

Chủ động phối hợp với đơn vị thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ công trực tuyến, xây dựng phương án làm việc tại nhà đến ngày 15/4/2020 để ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay.

 

Chí Trung