LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Châu Thành triển khai nhiệm vụ chuyên môn sau Tết Nguyên đán Quý Mão

30/01/2023 15:01 A+| A-| In bài viết

Sáng ngày 27/01/2023, KBNN Châu Thành tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão; đờng thời triển khai một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, KBNN Châu Thành đã hoàn thành tốt việc chi trả các khoản lương, hoạt động và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Châu Thành, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách trước Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước quản lý, đơn vị cũng đã sắp xếp lịch trực Tết, bố trí lịch trực bảo vệ và trực tăng cường đảm bảo 24/24 giờ, nhằm đảm bản an toàn, an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Năm 2022, KBNN Châu Thành đạt hạng Nhất phong trào thi đua Khối các KBNN cấp huyện trong tỉnh

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, ông Phạm Chí Trung, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Châu Thành đã quán triệt công chức đơn vị một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục thực hiện mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2023, như phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023; tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống hạ tầng truyền thông, kịp thời nâng cấp các chương trình ứng dụng theo hướng dẫn của KBNN cấp trên. Thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc Nhà nước quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn vị; đồng thời thực hiện tốt văn minh, văn hoá nghề Kho bạc và bộ quy tắc ứng xử của KBNN. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi kết thúc cuộc họp, nhân dịp đầu năm mới, Lãnh đạo đơn vị gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của từng công chức, đồng thời đề nghị công chức tập trung vào những công việc trọng tâm ngay từ đầu năm 2023. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của ngành, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo KBNN tỉnh, hướng dẫn của các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể công chức trong đơn vị, KBNN Châu Thành sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

CHÍ TRUNG