LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Châu Thành xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

28/01/2021 15:25 A+| A-| In bài viết

Phát huy kết quả đạt được năm 2020, KBNN Châu Thành đề ra nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 của địa phương và Chương trình công tác của hệ thống Kho bạc Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, KBNN Châu Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, ngay từ đầu năm, KBNN Châu Thành đã triển khai thực hiện quyết liệt và các giải pháp chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn của KBNN cấp trên, đã tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, khai thác, sử dụng có hiệu quả các chương trình ứng dụng của Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở KBNN Châu Thành

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo KBNN Châu Thành luôn kịp thời quán triệt đến toàn thể công chức đơn vị những đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các biện pháp, kịp thời chỉ đạo cán bộ công chức tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho các cấp ngân sách, cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ban lãnh đạo luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo KBNN tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết những vướng mắc cho đơn vị; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách của các cấp lãnh đạo.

Đ/c Lê Bá Thành Nhân, Giám đốc KBNN Châu Thành phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của hệ thống KBNN Hậu Giang

Trong công tác phối hợp thu NSNN, KBNN Châu Thành luôn chủ động phối hợp tích cực với cơ quan thu để có thể cùng chia sẽ, cung cấp các thông tin về người nộp thuế, phục vụ cho công tác quản lý thu NSNN an toàn, hiệu quả. Việc tổ chức thu NSNN và thu phạt vi phạm hành chính được đa dạng hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như tạo được sự ủng hộ, hài lòng của khách hàng. Tổng thu NSNN năm 2020 là 971.673/547.684 triệu đồng, đạt 177,41% dự toán HĐND huyện giao cả năm. Trong đó: Thu nội địa 85.244/82.960 triệu đồng, đạt 102,75% dự toán tỉnh giao, thu NS địa phương 561.470/464.724 triệu đồng, đạt 120,82% dự toán HĐND huyện giao. Về chi NSNN, KBNN Châu Thành luôn bám sát các văn bản Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, hướng dẫn của KBNN cấp trên. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng NSNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN. Tích cực tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với các đơn vị sử dụng NSNN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị sử dụng NSNN. Trong năm đã thực hiện chi ngân sách tỉnh 40.804 triệu đồng, đạt 95,5% dự toán được giao; chi ngân sách địa phương 475.857 triệu đồng, đạt 95,46% dự toán HĐND huyện giao. Với kết quả đạt được, năm 2020 KBNN Châu Thành được Hội đồng TĐKT KBNN tỉnh xếp hạng Nhất phong trào thi đua giữa các đơn vị KBNN cấp huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, KBNN Châu Thành đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2021; tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn; thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán; đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt công tác tự kiểm tra và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

Tập thể KBNN Châu Thành được xếp hạng Nhất phong trào thi đua năm 2020 Khối các đơn vị KBNN cấp huyện

Để thực hiện tốt được các nhiệm vụ trên, lãnh đạo KBNN Châu Thành quán triệt công chức đơn vị thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương; tăng cường công tác CCHC, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ với NSNN; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống và tại địa phương; góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

CHÍ TRUNG