LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức

08/09/2020 08:12 A+| A-| In bài viết

Thực hiện chương trình công tác và yêu cầu của công tác cán bộ, sau khi thực hiện các bước theo quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vừa qua KBNN Hậu Giang đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định nhân sự.

Theo đó, thực hiện công văn của KBNN về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo, sau khi triển khai thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Giám đốc KBNN Hậu Giang phê duyệt quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, tại KBNN Hậu Giang đã tổ chức lưu hành quyết định bổ nhiệm ông Võ Trường Thịnh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kiểm soát chi giữ chức Trưởng phòng Kiểm soát chi. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang chủ trì hội nghị.

Cùng ngày, tại thị xã Long Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Trí, Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang đã chủ trì Hội nghị lưu hành quyết định bổ nhiệm lại lãnh đạo KBNN thị xã Long Mỹ và KBNN Long Mỹ. Cụ thể: Bổ nhiệm lại ông Trần Hải Quân giữ chức Giám đốc KBNN thị xã Long Mỹ; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Ngọc giữ chức Giám đốc KBNN Long Mỹ và ông Nguyễn Quốc Dân giữ chức Phó Giám đốc KBNN Long Mỹ.  

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, lãnh đạo KBNN Hậu Giang đề nghị công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải nỗ lực phấn đấu, là trung tâm đoàn kết lãnh đạo tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan; kịp thời thỉnh thị, báo cáo lãnh đạo trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị.

Văn Hiền