LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang hoàn thành tốt công tác khóa sổ và chuyển nguồn NSNN năm 2021

26/04/2022 15:57 A+| A-| In bài viết

KBNN Hậu Giang thực hiện và hoàn thành tốt công tác khóa sổ quyết toán, chuyển nguồn NSNN năm 2021 và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi NSNN đầu năm 2022.

Các đơn vị thuộc hệ thống KBNN Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2021, công tác chuyển nguồn NSNN năm 2021 sang 2022; đã phối hợp chặt chẽ với các hệ thống ngân hàng để đảm bảo công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN và thanh toán chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng NSNN. Các đơn vị thuộc hệ thống KBNN Hậu Giang tổ chức kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của địa phương và các đơn vị sử dụng ngân sách trước Tết; ngay sau Tết các đơn vị đã tập trung ngay vào công việc, không để công việc bị đình trệ dù khối lượng công việc cần giải quyết rất lớn với thời gian hạn hẹp.

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, hệ thống KBNN Hậu Giang đã đôn đốc các đơn vị lập và gửi đầy đủ các bản đối chiếu, xác nhận với KBNN nơi giao dịch đến hết ngày 10/02/2022 (Mẫu biểu số 20e, số 20f theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) về số dư dự toán, số dư tạm ứng và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách để rà soát, đối chiếu chuyển nguồn ngân sách năm 2021 kịp thời và đúng quy định. Sau ngày 10/02/2022 KBNN Hậu Giang không xác nhận, không hạch toán chuyển nguồn sang năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP. KBNN Hậu Giang căn cứ nội dung dự toán giao, thời hạn được chi, điều kiện được chuyển nguồn để xác nhận, chuyển nguồn sang năm sau. Phối hợp nhịp nhàng với Cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (đối với ngân sách cấp xã) đôn đốc các đơn vị này tổng hợp toàn bộ các khoản được chuyển nguồn theo quy định và có văn bản gửi KBNN nơi giao dịch để hạch toán chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang thu chuyển nguồn năm sau theo quy định tại Khoản 7 Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC.

Đối với các trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, tuy nhiên Bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nhập dự toán vào hệ thống TABMIS xử lý như sau:

Đối với các khoản chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước trong tháng 01 và tháng 02 năm 2022: Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách gửi đề nghị thanh toán nhưng dự toán của đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền nhập dự toán vào hệ thống TABMIS, hệ thống KBNN Hậu Giang căn cứ vào Quyết định giao dự toán ngân sách năm 2022 của cấp có thẩm quyền (bản chính), Giấy đề nghị tạm cấp dự toán, Giấy rút dự toán ngân sách và hồ sơ theo quy định do đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến, hệ thống KBNN Hậu Giang đã thực hiện nhập dự toán (tạm cấp) và đã kiểm soát chặt chẽ, thanh toán đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định.

Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách không có quyết định giao dự toán của đơn vị dự toán cấp trên, hệ thống KBNN Hậu Giang không thực hiện thanh toán đối với các khoản chi này và đã đề nghị đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cấp có thẩm quyền khẩn trương giao dự toán cho đơn vị.

THÀNH NHÂN