LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang họp sơ kết giao ban quý I năm 2023

12/04/2023 15:42 A+| A-| In bài viết

Chiều ngày 06/4/2023, tại KBNN Long Mỹ, Giám đốc KBNN Hậu Giang Nguyễn Hữu Phúc đã chủ trì cuộc họp giao ban sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh; Giám đốc, kế toán trưởng KBNN cấp huyện.

Đánh giá hoạt động quý I/2023, Giám đốc KBNN Hậu Giang cho rằng các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ. Về thu, chi NSNN: Đến ngày 31/3/2023, tổng thu NSNN của Hậu Giang đạt 1.680 tỷ đồng, bằng 26% dự toán thu HĐND tỉnh giao (trong đó thu nội địa 1.551 tỷ đồng, bằng 27% dự toán; thu từ hoạt động XNK 129 tỷ đồng, bằng 19% dự toán). Chi thường xuyên NS địa phương 1.004 tỷ đồng, bằng 22% dự toán HĐND giao; chi ĐTXDCB đạt 892 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện được 04 cuộc kiểm tra nội bộ, đạt 100% kế hoạch của quý. Về công tác cán bộ, KBNN Hậu Giang đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc KBNN huyện; triển khai quy trình bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc KBNN huyện. Đã hoàn thành việc lấy ý kiến và đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc KBNN tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và 2026 – 2031, chức danh Phó Giám đốc KBNN tỉnh giai đoạn 2026 – 2031.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp, Giám đốc KBNN Hậu Giang lưu ý cũng như triển khai các công việc trọng tâm trong quý II năm 2023, như tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho các cấp ngân sách, triển khai thực hiện Báo cáo TCNN năm 2022. Đối với công tác kiểm soát chi tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Thường xuyên đôn đốc Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương lập thủ tục hoàn ứng các khoản đã tạm ứng khi đến thời hạn thanh toán, đặc biệt là hoàn ứng chi phí BTTH GPMB.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra tổ chức triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được duyệt; tiếp tục thực hiện rà soát số liệu tiếp nhận xử lý hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua KBNN trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo công văn 1010/KBNN-TTKT ngày 27/02/2023 của KBNN.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai Kế hoạch số 181/KH-KBHG ngày 13/3/2023 của Giám đốc KBNN Hậu Giang về phát động phong trào thi đua năm 2023 của hệ thống KBNN Hậu Giang. Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt Bộ Quy tắc ứng xử theo Quyết định sồ 2594/QĐ-KBNN ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc KBNN đến toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị; quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Giao phòng Thanh tra - Kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát; báo cáo Giám đốc KBNN tỉnh đối với những trường hợp công chức, người lao động vi phạm để xử lý theo quy định

Dịp này đơn vị cũng đã thông qua Kế hoạch phát động Cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030” trong hệ thống KBNN Hậu Giang.

CÔNG TRẠNG