LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang hướng dẫn công tác khoá sổ và quyết toán NSNN niên độ 2022

29/12/2022 10:04 A+| A-| In bài viết

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, công văn số 13579/BTC-KBNN ngày 23/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ năm 2022 trên Tabmis; KBNN Hậu Giang hướng dẫn các đơn vị sử sụng ngân sách công tác khóa sổ và quyết toán NSNN niên độ 2022.

Để việc khóa sổ quyết toán NSNN năm 2022 được thực hiện đúng thời gian quy định, phòng Kế toán Nhà nước đã tham mưu lãnh đạo thực hiện hướng dẫn các nội dung như: Thời hạn chi, tạm ứng, đề nghị cam kết chi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách; việc xử lý số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán ngân sách và các khoản tạm ứng trong dự toán ngân sách; hướng dẫn công tác chuyển nguồn số dư tài khoản tiền gửi, số dư dự toán ngân sách và các khoản tạm ứng trong dự toán ngân sách, quy định các khoản kinh phí được chuyển nguồn và thủ tục chuyển nguồn sang năm sau. Bên cạnh đó hướng dẫn các đơn vị xác nhận và hạch toán ghi thu, ghi chi vào NSNN.

KBNN Hậu Giang tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, trong đó đặc biệt lưu ý công tác khóa sổ quyết toán NSNN

Kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã phát hành văn bản (công văn số 845/KBHG-KTNN, ngày 28/12/2022) đến các đơn vị sử dụng ngân sách, Sở Tài chinh để phối hợp thực hiện các nội dung liên quan; đôn đốc các đơn vị khẩn trương gửi hồ sơ thanh toán, tránh gửi hồ sơ dồn vào một số ngày cuối năm gây khó khăn trong xử lý của các chương trình ứng dụng. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc liên hệ với Phòng Kế toán Nhà nước - KBNN Hậu Giang để phối hợp xử lý.

Toàn bộ nội dung hướng dẫn tại Công văn 845/KBHG-KTNN đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử KBNN Hậu Giang (mục Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ).

HẠNH NGUYỄN