LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh

28/06/2022 10:21 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-BCĐ, ngày 25/5/2022 và công văn số 82/ĐKT, ngày 25/5/2022 của Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Hậu Giang, chiều ngày 27/6/2022, KBNN Hậu Giang đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh, kiểm tra về việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra về công tác triển khai, quán triệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN từ thời điểm 15/11/2021 đến nay. Theo đó, trong thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo KBNN Hậu Giang đã thường xuyên triển khai tuyên truyền, quán triệt đến từng đảng viên, công chức đơn vị các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ BMNN như: Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước ngày 11/5/2018 của Quốc hội; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 28/02/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Tài chính, ngân sách; Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Bảo vệ BMNN của Bộ Tài chính; Quyết định số 7100/QĐ-KBNN ngày 15/12/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

KBNN Hậu Giang hiện đang thực hiện nghiêm Quy chế bảo vệ BMNN trong hệ thống KBNN theo Quyết định số 7100/QĐ-KBNN ngày 15/12/2020 của Kho bạc Nhà nước; thường xuyên kiện toàn Tổ Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN, phân công công chức phụ trách công tác bảo vệ BMNN. Thực hiện xác định BMNN và độ mật của BMNN, thực hiện sao, chụp tài liệu, vật chứa BMNN theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc việc giao, nhận tài liệu, vật chứa BMNN, mở sổ phục vụ công tác thống kê, theo dõi văn bản mật theo quy định; bố trí máy tính không kết nối mạng để phục vụ công tác soạn thảo và lưu trữ văn bản mật, ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác bảo vệ BMNN hàng năm.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế như chưa áp dụng phiếu đề nghị sao, chụp, bản sao số, cách ghi căn cứ trên phiếu xác định độ mật chưa chính xác.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hoàng Lợi, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đánh giá cao công tác bảo vệ BMNN tại KBNN Hậu Giang trong thời gian qua, lãnh đạo đơn vị quan tâm công tác quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, từ đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm bảo vệ BMNN của công chức được nâng lên, nắm vững và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, không để xảy ra tình trạng làm lộ, lọt, mất thông tin, tài liệu, văn bản bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc buổi kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang cảm ơn sự quan tâm của Ban Chỉ đạo tỉnh đến công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị, nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của đoàn kiểm tra, sớm tổ chức triển khai khắc phục các hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu để đảm bảo thực hiện đúng các quy định trong công tác bảo vệ BMNN trong thời gian tới.

CÔNG TRẠNG