LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

27/01/2021 16:40 A+| A-| In bài viết

Ngày 26/01/2021, KBNN Hậu Giang đã tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nội dung giao ước thi đua và giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2021. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên dự và chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác năm 2020, KBNN Hậu Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Thu NSNN đạt 4.254 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.779 tỷ đồng, đạt 116,61% dự toán HĐND giao. Thực hiện hiện kiểm soát chi thường xuyên 5.337 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên ngân sách địa phương 4.459 tỷ đồng, bằng 92,74% dự toán; chi đầu tư XDCB đạt 3.192 tỷ đồng, bằng 86,87% kế hoạch. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao KBNN quản ly, công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thành 100% kế hoạch; quản lý tài chính nội bộ chặt chẽ, công tác mua sắm, sửa chữa tài sản và XDCB nội ngành hoàn thành 100% danh mục công việc, giải ngân chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa KBNN đạt 96,2% dự toán.

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang

Trong năm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, triển khai Đề án thống nhất quy trình kiểm soát chi kể từ tháng 7/2020 nhằm phân định lại chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán nhà nước và phòng Kiểm soát chi tại KBNN tỉnh theo hướng chuyên môn hóa, đơn giản quy trình kiểm soát chi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN với 99,73% lượng chứng từ chi NSNN qua TABMIS đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN (không bao gồm chứng từ chi khối An ninh, quốc phòng); triển khai công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước tuân theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của KBNN.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động nội dung giao ước thi đua năm 2021 với 09 nội dung thi đua, góp phần hoàn thành mục tiêu và phương châm hành động của hệ thống KBNN trong năm 2021 là: “Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được cung cấp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN”.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao kết quả mà KBNN Hậu Giang đã đạt được, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Trong thời gian tới, đề nghị KBNN Hậu Giang cần khắc phục các hạn chế, quan tâm hơn nữa công tác phối hợp và tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT; tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN, đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao KBNN quản lý; phối hợp hoàn thành dự toán thu năm 2021, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, mạnh dạn xử phạt hành chính trong lĩnh vực KBNN; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan Thuế - Tài chính - Kho bạc để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý quỹ NSNN.

Dịp này, đơn vị đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua tài chính, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam” và tặng bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Đồng thời, khen thưởng phong trào thi đua năm 2020 trong hệ thống KBNN Hậu Giang.

CÔNG TRẠNG