LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

25/07/2020 11:00 A+| A-| In bài viết

Ngày 24/7/2020, KBNN Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của hệ thống KBNN và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 6 tháng đầu năm, KBNN Hậu Giang đã tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Thu NSNN trên địa bàn đạt 1.645 tỷ đồng, bằng 50,77% so với dự toán, trong đó thu ngân sách địa phương đạt 1.464 tỷ đồng, bằng 52,05% dự toán; thực hiện kiểm soát chi 2.186 tỷ đồng, bằng 49,93% dự toán chi thường xuyên; giải ngân vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 hiện là 1.075 tỷ đồng, đạt 46,37% kế hoạch; vốn kế hoạch năm trước kéo dài đã giải ngân 143 tỷ đồng, đạt 22,69% kế hoạch. Toàn tỉnh có 831 đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến (đạt 99%), trong đó có 806 đơn vị đã thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến KBNN (đạt 96%). Công tác an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước luôn được đảm bảo. Đối với công tác XDCB nội ngành đã hoàn thành gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc KBNN Phụng Hiệp và Châu Thành A. Về công tác cán bộ đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc KBNN tỉnh, ra quyết định bổ nhiệm 01 Giám đốc KBNN huyện, điều động 17 công chức nghiệp vụ…

Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, như Hệ thống thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đôi lúc chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách; công tác lập báo cáo tài chính nhà nước có khả năng chậm tiến độ do một số đơn vị sử dụng ngân sách chưa nhận thức tầm quan trọng của công tác lập và tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước; công tác thanh tra chuyên ngành triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiến độ triển khai Dự án xây dựng trụ sở KBNN Long Mỹ và KBNN thị xã Long Mỹ chậm do còn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng;…

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc -  Giám đốc KBNN Hậu Giang kết luận hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; căn cứ định hướng nhiệm vụ của ngành, đơn vị đã cụ thể bằng 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong thời gian còn lại của năm; trong đó nhấn mạnh hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tất cả các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn trong quý III/2020; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh dịch Covid-19. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống tham nhũng; tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đồng chí Trần Văn Quốc Thịnh, Phó Giám đốc KBNN Hậu Giang.

Công Trạng