LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

30/07/2020 08:41 A+| A-| In bài viết

Ngày 27/7/2020, KBNN Hậu Giang ban hành Công văn số 2524/KBHG-VP về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống KBNN Hậu Giang

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra và có các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh kịp thời. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, Giám đốc KBNN Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể:

- Tiếp tục quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động chủ động, đề cao cảnh giác, không được lơ là chủ quanthực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng các nội dung tại Công văn số 930/KHTC-QT ngày 26/7/2020 của Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính, công văn số 3964/KBNN-VP của KBNN và chỉ đạo của chính quyền địa phương.

- Rà soát và yêu cầu công chức trong đơn vị đã từng di chuyển đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 đến ngày 24/7/2020 làm việc tại nhà và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi y tế trong vòng 14 ngày theo quy định.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid KBNN tỉnh và KBNN cấp huyện cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như giai đoạn trước, như tránh tụ tập đông người, thực hiện đo thân nhiệt tại trụ sở cơ quan, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi làm việc, nhất là các bộ phận tiếp xúc với khách hàng giao dịch.

Thực hiện việc kiểm tra đo nhiệt độ khách tới cơ quan giao dịch

- Lãnh đạo các đơn vị không đi công tác ngoài địa bàn khi thật sự không cần thiết và cấp bách, công chức hạn chế tối đa việc nghỉ phép, di chuyển sang địa bàn tỉnh, thành phố khác kể từ ngày 27/7/2020 (trường hợp cần thiết phải báo cáo xin ý kiến của Giám đốc KBNN Hậu Giang).

- Các đơn vị đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, kiên quyết yêu cầu thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị đã đăng ký dịch vụ công.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai thực hiện tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh ngay về Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid KBNN Hậu Giang để xem xét, giải quyết./.

Công Trạng