LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang tổng kết công tác năm 2022

12/01/2023 15:26 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Công văn số 5503/KBNN-VP ngày 28/10/2022 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2022, chiều ngày 10/01/2023, KBNN Hậu Giang tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động và phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phát động giao ước thi đua năm 2023.

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Trí báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022

Năm 2022, trong quá trình triển khai nhiệm vụ KBNN Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao KBNN quản lý. Trong năm đã phối hợp thu NSNN đạt 6.195 tỷ đồng, bằng 129% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 5.502 tỷ đồng, bằng 128% dự toán HĐND giao. Thực hiện hiện kiểm soát chi thường xuyên 5.367 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên ngân sách địa phương 4.478 tỷ đồng, bằng 82,13% dự toán HĐND giao; chi đầu tư XDCB trên địa bàn đạt 4.670 tỷ đồng, bằng 90,49% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính đạt 100% kế hoạch, hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Phó Giám đốc Trần Văn Quốc Thịnh đánh giá phong trào thi đua năm 2022 và phát động giao ước thi đua năm 2023

Căn cứ mục tiêu, phương châm hành động của ngành, ngay từ đầu năm, KBNN Hậu Giang đã đề ra các nội dung giao ước thi đua trong năm, đồng thời cụ thể bằng phong trào thi đua khen thưởng trong nội bộ cũng như tham gia thi đua Khối của tỉnh. Các nội dung thi đua tập trung vào việc hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch, triển khai thực hiện tốt và đúng thời hạn các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; 100% công chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/UBND ngày 08/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. Xây dựng, triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, văn hóa công sở; đăng ký thực hiện cơ quan có đời sống văn hóa tốt; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn tài sản cơ quan. Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn, thư khiếu nại,  tố cáo, công tác cải cách hành chính và công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thi đua khen thưởng, chế độ thông tin, báo cáo,…

Hội nghị đã đề ra nội dung giao ước thi đua năm 2023, hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao trong năm 2023, thiết thực lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2023); kỷ niệm 33 năm ngày thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990 - 01/4/2023), “Ngày truyền thống ngành Kho bạc Nhà nước” (29/5 hàng năm).

Hội nghị đã công bố và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (KBNN Long Mỹ), Cờ thi đua của Bộ Tài chính (KBNN Phụng Hiệp), Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” cho 04 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài chính cho 05 cá nhân, bằng khen của Bộ Tài chính cho 04 tập thể, 28 cá nhân, Quyết định khen thưởng của Giám đốc KBNN Hậu Giang trong phong trào thi đua năm 2022 (hạng nhất: Phòng Kế toán nhà nước, KBNN Châu Thành; Hạng nhì: Văn phòng, KBNN Phụng Hiệp; Hạng Ba: Phòng Tài vụ - Quản trị, KBNN Long Mỹ; Khuyến khích: Phòng Kiểm soát chi, KBNN Châu Thành A, Ngã Bảy, Vị Thủy).

CÔNG TRẠNG