LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Hậu Giang ưu tiên giải ngân kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

07/09/2021 15:51 A+| A-| In bài viết

Trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, KBNN Hậu Giang đã ưu tiên giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của ngành và chính quyền địa phương, KBNN Hậu Giang chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên an toàn hiệu quả, góp phần cùng ngành tài chính thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Để giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, KBNN Hậu Giang đã tăng cường hình thức giao dịch trực tuyến, đảm bảo thanh toán các khoản chi NSNN kịp thời tới các đơn vị thụ hưởng, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả các khoản chi khi có đủ dự toán và hồ sơ liên quan đều được xử lý ngay trong ngày làm việc, đặc biệt là khoản chi hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tính đến tháng 8/2021, các đơn vị KBNN trong tỉnh đã giải ngân số tiền là 32.763.480.000 đồng, đạt 94% so dự toán, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

THÀNH NHÂN