LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Phụng Hiệp hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021

06/07/2021 15:07 A+| A-| In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-KBHG ngày 19/02/2021 của KBNN Hậu Giang, CĐCS KBNN Phụng Hiệp đã có những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. KBNN Phụng Hiệp đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 tại đơn vị bằng những phần việc thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả như: Tuyên truyền các văn bản hướng dẫn về ATVSLĐ lồng ghép vào các cuộc họp tới toàn thể công chức, người lao động tại đơn vi; treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 tại trụ sở cơ quan; cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động đối với công chức làm công tác liên quan đến kho, quỹ theo chế độ quy định; cử công chức tham gia, hưởng ứng các hoạt động của địa phương liên quan đến Tháng hành động về ATVSLĐ; tiến hành cải tạo, chăm sóc và trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan trụ sở sáng, xanh, sạch đẹp tại trụ sở làm việc.

Thời gian tới, Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban lãnh đạo KBNN Phụng Hiệp tổ chức để công chức đơn vị được khám sức khỏe định kỳ, giúp công chức an tâm công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

THANH BÌNH