LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Phụng Hiệp mở rộng phối hợp thu NSNN qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn

13/06/2022 15:07 A+| A-| In bài viết

Nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, KBNN Phụng Hiệp đã triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ngoài Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Phụng Hiệp, đến nay KBNN Phụng Hiệp đã thực hiện mở tài khoản chuyên thu và phối hợp thu (bao gồm cả thu phạt vi phạm hành chính) với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam (phòng giao dịch đặt tại thị trấn Cây Dương) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (phòng giao dịch đặt tại thị trấn Kinh Cùng).

KBNN Phụng Hiệp đã thực hiện thông tin đến các cơ quan thu, đơn vị và các xã,  thị trấn trên địa bàn để tuyên truyền người nộp thuế, vi phạm hành chính đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn được mở tài khoản chuyên thu và phối hợp thu để thực hiện giao dịch. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung đảm bảo kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Các ngân hàng đã phối hợp tốt với KBNN Phụng Hiệp trong việc hạch toán các khoản thu đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện nhất cho khách hàng đến giao dịch, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và  hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giao.

THANH BÌNH