LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Thị xã Long Mỹ - 5 năm thành lập và phát triển

03/04/2020 10:39 A+| A-| In bài viết

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, KBNN Hậu Giang đã đánh giá công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2019, trong đó KBNNN Thị xã Long Mỹ là một trong những điển hình được tuyên dương.

Thực hiện Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ, KBNN thị xã Long Mỹ trực thuộc KBNN Hậu Giang, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2015 theo Quyết định số 764/QĐ-KBNN ngày 14/7/2015 của Tổng Giám đốc KBNN. Đơn vị hiện có 11 biên chế, cơ cấu đội ngũ đã đáp ứng được yêu cầu công việc và phù hợp với các tiêu chuẩn, chức danh được bố trí (trình độ đại học và trên đại học chiếm 64%). Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua, KBNN Thị xã Long Mỹ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành là quản lý quỹ NSNN, tập trung kịp thời các khoản thu NSNN, thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN trên địa bàn theo quy định pháp luật, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ ngày thành lập đến nay, KBNN Thị xã Long Mỹ đã quản lý và điều hành quỹ NSNN chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý. Trong 5 năm qua, tổng thu NSNN đạt 2.387 tỷ đồng, chi NSNN đạt 4.207 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB năm cao nhất đạt 99% và năm thấp nhất đạt 90% kế hoạch, phát hiện và từ chối chưa thanh toán những khoản chi chưa đúng đầy đủ thủ tục quy định với tổng số tiền 5.540 triệu đồng, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cùng với địa phương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tích cực tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là trong điều kiện địa phương vừa mới chia tách cần tập trung đẩy mạnh cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, xã hội. Đặc biệt trong năm 2019, KBNN Thị xã Long Mỹ đã khẩn trương triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN trên địa bàn đạt 100%, trong đó tỷ lệ tham gia giao dịch chứng từ điện tử đạt 94%. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của tập thể công chức KBNN Thị xã Long Mỹ góp phần hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Đ/c Trần Hải Quân, Giám đốc KBNN Thị xã Long Mỹ đã có 27 năm công tác trong ngành

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tập thể KBNN Thị xã Long Mỹ đã phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, tập trung trí tuệ và sức lực của toàn đơn vị, ra sức thi đua học tập, lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn bộ nội dung giao ước thi đua hàng năm đã ký kết nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức đơn vị, trong 5 năm qua, KBNN thị xã Long Mỹ đã được các cấp thẩm quyền biểu dương, khen thưởng nhiều thành tích đáng khích lệ. Hàng năm tập thể đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Chính phủ, Bộ Tài chính tặng bằng khen; cá nhân đạt 05 danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 09 lượt Bằng khen Bộ Tài chính, 20 lượt Giấy khen Tổng Giám đốc KBNN và 21 lượt Giấy khen Giám đốc KBNN tỉnh.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo đơn vị xác định công tác xây dựng nội bộ là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, phải duy trì thường xuyên sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập Nghị quyết của Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, trau dồi phẩm chất chính trị, lý tưởng cách mạng cho cán bộ công chức. Lấy tổ chức Đảng làm trọng tâm để xây dựng, ổn định và phát triển đơn vị. Xây dựng môi trường làm việc thông thoáng nhưng có trật tự, kỷ cương; giữ vững truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ công chức, từ đó an tâm công tác và gắn bó lâu dài với ngành. Trong công tác chuyên môn phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không ngừng đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, bám sát quy trình nghiệp vụ; làm tốt công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh, cơ quan và các cấp chính quyền địa phương để tìm ra các giải pháp phù hợp giải quyết kịp thời những khó vướng mắc, giúp công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, KBNN Thị xã Long Mỹ luôn tạo điều kiện cho công chức tham gia học tập nâng cao trình độ, bố trí, xắp sếp nhiều lượt công chức tham gia các lớp hoàn thiện trình độ đại học và đào tạo sau đại học. Công chức được cử đi học thể hiện tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành tốt các khóa học. Công chức đơn vị luôn có ý thức tự học tập chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kịp thời các văn bản chế độ chính sách cũng như các hướng dẫn về hoạt động nghiệp vụ của ngành để phục vụ tốt công tác. Thời gian qua nhờ sự quan tâm đào tạo bồi dưỡng nên trình độ chuyên môn của công chức cũng được nâng lên, giải quyết công việc nhanh và chính xác hơn.

 

Hải Quân