LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

KBNN Vị Thủy tổ chức Hội nghị công chức

02/01/2022 10:50 A+| A-| In bài viết

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, sáng ngày 31/12/2021, Kho bạc Nhà nước Vị Thủy tổ chức hội nghị công chức với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của đơn vị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2021; thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Ông Trần Hoàng Giao, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vị Thủy đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022.

BÍCH THUẬN