LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác khoá sổ, quyết toán năm 2023 và chuyển sổ năm 2024

15/11/2023 16:54 A+| A-| In bài viết

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn 6475/KBNN-CNTT chỉ đạo, hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở giao dịch KBNN đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khoá sổ, quyết toán năm 2023 và chuyển sổ năm 2024

Trong những năm gần đây, lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước đi qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN không ngừng tăng cao, năm sau cao hơn năm trước, cụ thể năm 2020: 24 triệu chứng từ, năm 2021: 31,2 triệu chứng từ, năm 2022: 55,8 triệu chứng từ. Đặc biệt trong 10 ngày cuối tháng 12 hằng năm, có ngày phát sinh 500.000 chứng từ, tăng gấp 3 lần so với ngày giao dịch bình thường; lượng người sử dụng đồng thời tăng rất cao từ 8.000 đến 16.000. Từ đó đã gây nghẽn hệ thống và ảnh hưởng lớn tới hiệu năng vận hành của các hệ thống ứng dụng nói chung và hệ thống dịch vụ công trực tuyến nói riêng vào thời điểm cao điểm cuối năm, đồng thời tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình kiểm soát thanh toán của công chức và Lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống KBNN. Để đảm bảo hệ thống Công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ công tác khoá sổ, quyết toán ngân sách năm 2023, chuyển nguồn ngân sách sang năm 2023, đồng thời nâng cấp tạo bổ sung phân vùng lưu trữ dữ liệu năm 2024 trên một số ứng dụng vận hành tập trung tại tỉnh, thành phố. KBNN yêu cầu các cấp đơn vị trong hệ thống tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước đã được giao và hoàn thiện hồ sơ chứng từ gửi KBNN kiểm soát thanh toán, hạn chế để dồn vào những ngày cao điểm cuối năm.

Tuyệt đối tuân thủ các quy định về vận hành hệ thống Công nghệ thông tin và hướng dẫn của KBNN trên cổng thông tin điện tử, diễn đàn nghiệp vụ, trực tiếp trên ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng thanh toán điện tử ngân hàng, ứng dụng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường sự phối hợp hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc thông báo ngay cho cán bộ xử lý trung tâm tỉnh, thành phố và đội hỗ trợ trung ương phối hợp giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch thanh toán nhanh chóng qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị phải thường xuyên, định kì thực hiện tối ưu hiệu năng hoạt động máy tính của công chức sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện trên máy tính của Kế toán viên, Kế toán trưởng, Chủ tài khoản…

Mặt khác, phối hợp, rà soát và xử lý dứt điểm giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS nhằm đảm bảo công tác khoá sổ, quyết toán 2023 và chuyển nguồn dự toán sang năm 2024 được kịp thời, số liệu chính xác. Bên cạnh đó là đẩy mạnh khai thác sử dụng Kho dữ liệu của KBNN và hệ thống Tổng hợp báo cáo để cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác điều hành ngân sách nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.

 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kênh truyền Hạ tầng truyền thông tỉnh-huyện ít nhất 4 lần/ngày, đảm bảo mỗi KBNN quận, huyện để sử dụng được cả 2 kênh truyền dữ liệu. Chủ động thông báo, phối hợp với các Nhà thầu cung cấp kênh truyền nhanh chóng khắc phục sự cố nếu xảy ra trên địa bàn. Tăng cường giám sát, quản trị vận hành các ứng dụng tập trung tại tỉnh, thành phố như hệ thống Kiểm soát chi qua KBNN( ĐTKB-GD), hệ thống Kế toán An ninh quốc phòng(KT-ANQP), hệ thống quản lý Kho quỹ tập trung (KQKB-TT) đảm bảo vận hành thông suốt. Chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin-KBNN khắc phục nhanh chóng sự cố nếu xảy ra. Thường xuyên dọn dẹp ổ cứng máy chủ để có đủ dung lượng đảm bảo chương trình Kiểm soát chi qua ĐTKB-GD và KTKB-ANQP không bị gián đoạn ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán của các đơn vị phát sinh nhiều vào dịp cuối năm 2023.

Chủ động bố trí máy móc, thiết bị dự phòng khi cần thiết, phân công bố trí cán bộ trực hỗ trợ, đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết. Phối hợp kịp thời với KBNN để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh. Thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị. Không để xảy ra bất kỳ sự cố nào về mất an ninh, an toàn thông tin. Triển khai nâng cấp chương trình ứng dụng tin học năm 2024 được kịp thời, đúng quy trình hướng dẫn của KBNN.

Phản ánh kịp thời thông tin về KBNN qua phần mềm Hỗ trợ Công nghệ thông tin (ITSM) khi có vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành.

Nguồn: Cổng TTĐT KBNN