LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước mở rộng phối hợp thu qua ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

30/06/2020 09:29 A+| A-| In bài viết

Sau các ngân hàng thương mại nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiến hành ký thỏa thuận phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với một số ngân hàng thương mại cổ phần. Việc phát triển và đa dạng hóa phương thức thu ngân sách của KBNN nhằm tăng cường cải cách hành chính, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

99% số thu NSNN qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong những năm vừa qua, KBNN đã tích cực cải cách cơ chế chính sách, triển khai nhiều dự án hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền, tài sản Nhà nước. Những cải cách đó cũng nhằm hướng đến mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước là xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.

Đối với công tác tập trung các khoản thu NSNN vào KBNN, cùng với việc đổi mới, hiện đại hóa, KBNN đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Chương trình quản lý thu NSNN để kết nối, trao đổi, thống nhất thông tin, dữ liệu điện tử về thuế, phí, lệ phí giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM nơi KBNN mở tài khoản và phối hợp thu. Mặt khác, KBNN đã phối hợp với các cơ quan trong việc phát triển và đa dạng hoá các phương thức thu NSNN hiện đại bên cạnh phương thức truyền thống là nộp tiền mặt và chuyển khoản tại trụ sở ngân hàng, như: thu NSNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của cơ quan thu, qua ATM, Internet banking, Mobile banking, qua các điểm chấp nhận thẻ POS của ngân hàng thương mại…

Với các giải pháp trên, đến nay gần 70% số thu NSNN đã thực hiện qua các NHTM được KBNN ủy nhiệm thu và 99% số thu NSNN qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử.

Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt và tạo thuận lợi hơn nữa cho cá nhân, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương mở rộng việc phối hợp thu ngân sách giữa KBNN với các ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, KBNN sẽ phối hợp với một số ngân hàng thương mại cổ phần trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN tại ngân hàng và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước, đồng thời kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách giữa ngân hàng và KBNN. Thông qua đó, toàn bộ khoản thu ngân sách qua ngân hàng sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản chuyên thu của Kho bạc tại ngân hàng, bảo đảm tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời, truyền thông tin về khoản thu sang Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

Theo đó, KBNN đã tiến hành ký kết hợp tác với các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeAbank), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Theo đánh giá, đây là những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Bộ Tài chính để tổ chức triển khai hợp tác trong lĩnh vực thu NSNN và thanh toán song phương điện tử.

image

Đại diện Lãnh đạo KBNN và Ngân hàng SHB ký kết hợp tác song phương

Mục tiêu chính trong việc hợp tác song phương giữa KBNN và các ngân hàng thương mại cổ phần lần này là mở rộng phạm vi phối hợp thu NSNN và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Mục tiêu này cũng phù hợp với Chiến lược phát triển của KBNN và các ngân hàng, đồng thời người dân, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng.

Theo bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN, việc hợp tác giữa KBNN và các ngân hàng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho cả người nộp ngân sách, ngân hàng và KBNN. Trong khi người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nộp ngân sách thì các ngân hàng cũng có cơ hội cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán có chất lượng cho khách hàng, qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và thương hiệu của mình. Đối với KBNN, các khoản thu được tập trung nhanh, kịp thời hơn vào ngân sách nhà nước, không phải qua các khâu trung gian; đồng thời, thông qua việc trao đổi thông tin dữ liệu điện tử về thu ngân sách và ủy nhiệm thu bằng tiền mặt cũng giúp giảm thiểu khối lượng công việc thu ngân sách tại KBNN, tạo điều kiện cho KBNN tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Được biết, ngay sau khi ký kết hợp tác trong lĩnh vực thu NSNN và thanh toán song phương điện tử, các bên sẽ tăng cường phối hợp để hoàn thành việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ; phát triển và kết nối các chương trình ứng dụng; chuẩn bị hạ tầng công nghệ để đảm bảo có thể triển khai chính thức ngay trong Quý III/2020./.

Nhật Tân

Nguồn: Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước