LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước tập huấn trực tuyến quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi NSNN cấp tỉnh và dịch vụ công hạch toán ghi thu ghi chi

25/06/2020 09:09 A+| A-| In bài viết

Ngày 23/6/2020, hệ thống KBNN đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi NSNN cấp tỉnh và dịch vụ công hạch toán ghi thu ghi chi (GTGC) cho KBNN các tỉnh thành phố dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Việt Hồng và Phó Tổng Giám đốc Đặng Thị Thủy.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có đại diện Lãnh đạo, công chức Sở Giao dịch, Vụ Kiểm soát chi, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Kho quỹ và Vụ Tổ chức cán bộ. Tại 63 điểm cầu địa phương có Lãnh đạo KBNN tình, Lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm soát chi, Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Tài vụ Quản trị.

image

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng chủ trì hội nghị tập huấn tại điểm cầu TƯ

Với mục tiêu sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống KBNN, tạo điều kiện thuận lợi để tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến; KBNN triển khai thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu đối với mô hình cấp tỉnh: theo đó phòng Kiểm soát chi thực hiện kiểm soát thanh toán đối với chi đầu tư, chi ban quản lý dự án của các dự án đầu tư; Phòng Kế toán Nhà nước thực hiện toàn bộ việc kiểm soát chi thường xuyên. Mỗi khoản chi NSNN sẽ được Giao dịch viên phòng Kiểm soát chi hoặc phòng Kế toán Nhà nước thuộc KBNN tỉnh thực hiện tất cả các khâu của quy trình kiểm soát thanh toán từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi, hạch toán kế toán, thanh toán, trả kết quả cho đơn vị giao dịch. Phát biểu khai mạc hội nghị, PTGĐ KBNN Nguyễn Việt Hồng nhấn mạnh: “Sau 1 tháng triển khai thí điểm tại KBNN Thái Nguyên, KBNN Hải Phòng, đến nay về cơ bản KBNN Thái Nguyên và KBNN Hải Phòng đã vận hành ổn định theo mô hình mới. Vì vậy, KBNN tổ chức Hội nghị tập huấn trong hệ thống KBNN về quy trình cấp tỉnh chuẩn bị cho triển khai diện rộng mô hình tại KBNN cấp tỉnh từ ngày 01/7/2020”.

Tại buổi tập huấn, đại diện Vụ Kiểm soát chi, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin đã trình bày các nội dung liên quan đến quy trình nghiệp vụ, các tiện ích của chương trình, thao tác xử lý trên chương trình, đặc biệt là các nội dung đối với đơn vị sử dụng ngân sách, cụ thể: Quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh; Quy trình thanh toán; Giới thiệu các hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ công hạch toán ghi thu ghi chi và tất toán tài khoản và hướng dẫn công tác chuyển đổi số liệu. Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của đại diện KBNN các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Sơn La, Bến Tre, Phú Yên... về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

image

Đại diện Vụ KSC KBNN giải đáp ý kiến, vướng mắc của các địa phương

Thay mặt Lãnh đạo KBNN, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hồng đã tiếp thu, trả lời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời, yêu cầu các Vụ, Cục tại KBNN tiếp tục phối hợp hoàn thiện Quy trình chính thức thay thế Quy trình thí điểm xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 3077/QĐ-KBNN ngày 12/6/2020 của KBNN để trình Lãnh đạo KBNN ký ban hành; đội hỗ trợ của KBNN hỗ trợ các đơn vị KBNN triển khai diện rộng quy trình cấp tỉnh; theo dõi sát sao việc triển khai phiên bản nâng cấp mới mô hình cấp tỉnh để cập nhật, xử lý kịp thời các lỗi phát sinh, những bất hợp lý của chương trình đảm bảo chương trình vận hành ổn định, tiện ích, thao tác đơn giản; rà soát hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến và các ứng dụng liên quan.  

Đối với các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hồng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện triển khai diện rộng mô hình cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo của KBNN và các văn bản hướng dẫn của KBNN: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Giao dịch và KBNN cấp tỉnh; Quy định tổ chức bộ máy kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong hệ thống KBNN; Quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh; Công văn số 3078/KBNN-KSC ngày 12/6/2020 về việc hướng dẫn triển khai diện rộng mô hình cấp tỉnh và nâng cấp bổ sung DVC hạch toán GTGC và tất toán tài khoản của ĐVSDNS mở tại KBNN; Công văn số 3151/KBNN-TCCB ngày 17/6/2020 về việc hướng dẫn triển khai sắp xếp nhân sự phòng Kế toán Nhà nước và phòng Kiểm soát chi... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương điều chuyển nhiệm vụ giữa Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Kiểm soát chi; kịp thời nắm bắt tâm lý và ổn định tư tưởng công chức, người lao động đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác truyền thông trên địa bàn về việc thay đổi nhiệm vụ, địa điểm giao dịch của Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Kiểm soát chi. Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, từng cán bộ công chức giao dịch nắm chắc, nắm vững mục đích, yêu cầu, quy định, quy trình nghiệp vụ, thao tác xử lý trên các chương trình ứng dụng để triển khai quy trình nghiệp vụ mới an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ giao cho KBNN./.

Bảo Châu

Nguồn: Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước