LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước tập trung triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm

16/11/2023 09:30 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công văn gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc chương trình công tác năm 2023, KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Các đơn vị phải thực hiện tốt công tác quản lý thu; kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định, thuận lợi cho đơn vị giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như chính quyền địa phương; tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào không rõ lý do.

KBNN yêu cầu KBNN các địa phương theo sát diễn biến tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách nhà nước; đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của các đơn vị giao dịch với KBNN tại mọi thời điểm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí theo kế hoạch, dự toán đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản được giao; Chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác khoá sổ quyết toán cuối năm.

Các đơn vị cũng phải thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành; kiểm tra nội bộ; công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng... Đặc biệt, KBNN yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư...

Thùy Linh/Tạp chí Tài chính