LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

01/02/2021 08:13 A+| A-| In bài viết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch covid-19, ngày 28/01/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có Công điện số 01/CĐ-KBNN gửi Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.

Theo đó, triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay các công việc, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến quán triệt công chức, viên chức, người lao động (CCVC) trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban Chỉ đạo quốc gia), Bộ Tài chính, KBNN và các cấp chính quyền địa phương; trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm các công việc như: đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Thứ hai, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tại các địa phương được cơ quan có thẩm quyền thông báo phát hiện ca nhiễm Covid-19 cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp, đảm bảo duy trì tốt hoạt động của KBNN trên địa bàn; có phương án, kịch bản để ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại đơn vị; chủ động và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chủ động triển khai và quán triệt tới toàn thể CCVC tuyệt đối tuân thủ, chấp hành và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ ba, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp CCVC thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19 hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế.

Thứ tư, tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở làm việc của đơn vị như: quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; trường hợp phát hiện hoặc nhận thấy khách đến liên hệ công tác có dấu hiệu bất thường liên quan đến tình trạng sức khỏe (như: ho, sốt, khó thở...) cần thực hiện các biện pháp cách ly, khẩn trương thông báo cho cơ sở y tế địa phương để phối hợp xử lý và giải quyết; thực hiện khử trùng, vệ sinh môi trường làm việc; chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt,...) nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ năm. tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng NSNN bao gồm cả số lượng đơn vị giao dịch và số giao dịch qua DVCTT.

Thứ sáu, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Tài chính, KBNN về tình hình dịch bệnh trên Cổng thông tin điện tử của KBNN để kịp thời triển khai thực hiện tại đơn vị.

Thứ bảy, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo KBNN về việc CCVC lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về KBNN để phối hợp, giải quyết./.

Nguồn: portal.kbnn.vn