LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kho bạc Nhà nước: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm

16/11/2023 09:32 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tập trung vào công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, giám sát từ xa.

Cụ thể, đối với công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN), vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản chi NSNN qua KBNN.

Đối với kiểm tra nội bộ, KBNN yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN (kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu, chuyển nguồn,..).

Bên cạnh đó, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường kiểm tra đột xuất trên cơ sở kết quả công tác giám sát từ xa và tập trung vào các nội dung: Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng nội ngành (quản lý và sử dụng kinh phí của KBNN, công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán; tình hình trích lập, quản lý và sử dụng kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi; công tác mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản; công tác đầu tư xây dựng nội ngành).

Bên cạnh đó, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và việc sử dụng chứng thư số (etoken) đối với các công chức có trách nhiệm trên các ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN theo hướng hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN từ đó nhận diện, cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. Đồng thời, sử dụng triệt để dữ liệu giám sát từ xa để xác định chính xác, ngăn chặn kịp thời rủi ro thông qua hoạt động kiểm tra đột xuất KBNN các cấp.

Theo KBNN, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm là cơ sở quan trọng để hệ thống KBNN làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh trong hoạt động KBNN, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thùy Linh/Tạp chí Tài chính