LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kiện toàn cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KBNN tỉnh

23/09/2021 08:45 A+| A-| In bài viết

Căn cứ các quyết định điều động, bổ nhiệm công chức của Giám đốc KBNN Hậu Giang, để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như chế độ sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy KBNN tỉnh đã kiện toàn cấp ủy các chi bộ trực thuộc, cụ thể: chỉ định đồng chí Trần Nguyễn Lê Hoàng, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra; chỉ định đồng chí Nguyễn Lê Hoàng Hân, Phó Trưởng phòng Kế toán nhà nước giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Kế toán nhà nước; bổ sung đồng chí Dương Hồng Nghi tham gia Chi ủy Chi bộ Kế toán nhà nước, bổ sung đồng chí Lưu Thi Uyên Thi tham gia Chi ủy Chi bộ Tài vụ - Quản trị. Các quyết định có hiệu lực kể từ tháng 9/2021.

Như vậy sau khi kiện toàn, Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra có 6 đảng viên, Chi bộ Kế toán nhà nước có 19 đảng viên, Chi bộ Tài vụ - Quản trị có 12 đảng viên. Toàn Đảng bộ KBNN tỉnh có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số 52 đảng viên.

CÔNG TRẠNG