LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021

11/01/2021 16:34 A+| A-| In bài viết

Năm 2021, Bộ Tài chính được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, dự toán chi là 1.687 nghìn tỷ đồng, dự toán bội chi 343,6 tỷ đồng...

Nguồn: Bộ Tài chính