LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Kế toán Nhà nước triển khai các công việc trọng tâm những tháng cuối năm

30/08/2022 17:33 A+| A-| In bài viết

Vừa qua, lãnh đạo phòng Kế toán Nhà nước KBNN Hậu Giang đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2022

Lãnh đạo phòng đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chủ yếu của công tác kế toán, như lưu ý một số tài khoản mới (tài khoản 3716 – Tiền gửi thu dịch vụ khác, tài khoản 3717 – Tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN) theo hướng dẫn tại công văn 2888/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, tài khoản 3716 – Tiền gửi thu dịch vụ khác: đối với các đơn vị sự nghiệp công lập y tế và giáo dục thuộc nhóm 3, 4 theo quy định tại NĐ 60/2021/NĐ-CP, mà có nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (viện phí), dịch vụ y tế dự phòng (ví dụ như CDC), học phí theo mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phản ánh tại tài khoản này. Tài khoản này được hạch toán theo mã cấp ngân sách của đơn vị sử dụng kinh phí. Khoản kinh phí này không được trả lãi tiền gửi và không thu phí dịch vụ thanh toán. Bên cạnh đó, cũng là các đơn vị sự nghiệp này nhưng nguồn thu từ kinh doanh (cho thuê tài sản), dịch vụ (căn – tin, nhà xe) thì vẫn phản ánh tại tài khoản 3714 – tiền gửi thu sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đối với tài khoản 3717 – Tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN: tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi khác có nguồn gốc NSNN của đơn vị hành chính, sự nghiệp, như một số khoản hỗ trợ của ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị ngành dọc (cấp trung ương) đóng trên địa bàn. Tài khoản này được hạch toán mã cấp ngân sách của cấp ngân sách cấp kinh phí (ví dụ như 3717.2.1097229.00000 – tài khoản tiền gửi khác của KBNN Hậu Giang nhận kinh phí hỗ trợ của ngân sách cấp tỉnh). Bên cạnh đó, các giao dịch viên gửi văn thư, trao đổi và phổ biến CV 533/KBHG-KTNN ngày 22/8/2022 về việc rà soát thay đổi, mở tài khoản tiền gửi đến các đơn vị giao dịch để bổ sung, củng cố và mở mới một số tài khoản (nếu có).

Phòng cũng đánh giá công tác tự kiểm tra theo Quyết định số 5716/QĐ-KBNN ngày 30/12/2016 của KBNN, thực hiện tự kiểm tra mỗi quý 1 lần, qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời một số sai sốt còn tồn tại như: thiếu dấu tên kế toán trưởng/thủ trưởng đơn vị trên bảng kê mẫu 07, sai số tiền bằng số, bằng chữ trên bảng kê mẫu 07/bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo mẫu 09, sai định mức chi theo các văn bản quy định hiện hành, thiếu đối tượng đối với một số khoản chi khoán (điện thoại, công tác phí,…), sai ngày tháng năm của hóa đơn/chứng từ,… Thông qua công tác tự kiểm tra giúp cho các giao dịch viên, kế toán viên khắc phục một số lỗi thường gặp, học hỏi thêm kinh nghiệm của các đồng nghiệp và nâng cao hơn nữa năng lực trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, phòng cũng đã triển khai nhiệm vụ lập danh mục và đưa vào lưu trữ các hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên của năm ngân sách 2021 (dự toán, quyết định giao biên chế, quy chế chi tiêu nội bộ,…). Tiến hành rà soát, chuẩn bị hồ sơ để khi cần thì cung cấp theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiến hành làm việc tại tỉnh Hậu Giang (dự kiến trong tháng 9/2022).

Việc họp lệ triển khai công tác chuyên môn là công tác thường xuyên của phòng Kế toán Nhà nước, qua đó giúp công chức phòng nắm bắt được các nhiệm vụ trọng tâm, cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành trong phần hành nghiệp vụ thường xuyên tại đơn vị, góp phần vào việc đạt và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THÀNH NHÂN