LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tăng cường giám sát từ xa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi

24/03/2023 15:53 A+| A-| In bài viết

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao dịch KBNN đẩy mạnh giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN.

Phân cấp cho KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện giám sát từ xa.

Đại diện KBNN cho biết, thời gian qua, KBNN đã nâng cấp, mở rộng Tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Được biết, đây là ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt hơn công tác giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN, Lãnh đạo KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch KBNN thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh triển khai hoạt động giám sát này.

KBNN cho biết sẽ phân cấp cho KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, Lãnh đạo KBNN yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chủ động quyết định tần suất giám sát tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý. 

Kết quả giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá công chức; là cơ sở để KBNN và KBNN tỉnh, thành phố xem xét, quyết định kiểm tra đột xuất các KBNN trực thuộc. 

Lãnh đạo KBNN yêu cầu, định kỳ hàng quý KBNN các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN trước ngày 15 của tháng cuối quý, đồng thời phải báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của KBNN.

Theo Gia Hân /Tạp chí Tài chính