LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi

22/02/2021 08:06 A+| A-| In bài viết

Năm 2020 và tháng đầu của năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đáng chú ý là công tác kiểm soát chi được chú trọng và đạt được nhiều hiệu quả.

KBNN đều giải ngân kịp thời khi chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ chứng từ

Quản lý chặt chẽ

Bám sát các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020, KBNN Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước (NSNN).

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang, cho biết: Đối với kiểm soát chi thường xuyên đã triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính, hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN, hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi như khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, chi chế độ chính sách người có công. Đối với chi xây dựng cơ bản đã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN kịp thời, đúng quy định. Cung cấp số liệu giải ngân cho lãnh đạo các địa phương phục vụ công tác quản lý điều hành NSNN.

Tính đến cuối tháng 1-2021, hệ thống KBNN Hậu Giang đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên trên 5.337 tỉ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương trên 4.458 tỉ đồng, bằng 92,74% dự toán. Đối với chi xây dựng cơ bản đạt trên 3.191 tỉ đồng, bằng 86,87% kế hoạch, trong đó kế hoạch vốn năm 2020 trên 2.521 tỉ đồng, đạt 85,17%; vốn kế hoạch năm trước kéo dài giải ngân trên 670 tỉ đồng, đạt 93,91% kế hoạch. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 95% như huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu Thành A, Vị Thủy và thị xã Long Mỹ. Thông qua kiểm soát chi đã phát hiện các khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền từ chối thanh toán trên 19,4 tỉ đồng, ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN với số tiền phạt 135,7 triệu đồng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Nhờ làm tốt công tác chủ động phối hợp đã góp phần cho KBNN huyện Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Ông Lê Bá Thành Nhân, Giám đốc KBNN huyện Châu Thành, chia sẻ: KBNN huyện Châu Thành chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế kịp thời các khoản thu cho các cấp ngân sách, cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ban lãnh đạo đơn vị luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo KBNN tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết những vướng mắc cho đơn vị; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách của các cấp lãnh đạo.

Đáng chú ý là công tác an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước được đảm bảo. Đặc biệt là KBNN đã tăng cường công tác nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại các đơn vị. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN Hậu Giang. Bên cạnh đó, công tác kế toán, thanh toán, báo cáo được các đơn vị KBNN tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng Kế toán Nhà nước KBNN Hậu Giang, cho biết: Năm 2020 là năm thứ hai hệ thống KBNN lập báo cáo tài chính Nhà nước (BCTCNN) theo Luật Kế toán 2015. Đây là một nghiệp vụ khó khăn, phức tạp đối với cơ quan quản lý, các đơn vị dự toán và KBNN trong việc lập, tổng hợp, phân tích số liệu tài chính nhà nước. Khác với báo cáo quyết toán NSNN tỉnh hàng năm được lập trên cơ sở số thực thu, thực chi bằng tiền của quỹ NSNN theo số giao dự toán thu, chi NSNN thì BCTCNN tỉnh được tổng hợp từ phạm vi rộng hơn, phản ánh tổng hợp thông tin tình hình tài sản và nguồn vốn của Nhà nước, nợ công và các khoản phải trả của Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước tại tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan, KBNN Hậu Giang đã hoàn thành công tác tổng hợp phân tích BCTCNN tỉnh Hậu Giang năm 2019 trình UBND tỉnh và UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 19 - khóa IX vào tháng 12-2020. Số liệu tổng hợp phân tích BCTCNN 2019 góp phần quan trọng cho lãnh đạo quản lý đánh giá tổng thể bức tranh tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, KBNN Hậu Giang đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên, chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN từ khâu tiếp nhận, xử lý nghiệp vụ và luân chuyển chứng từ, tuân thủ thời gian kiểm soát nhanh. Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN nói chung, KBNN Hậu Giang đã góp phần nâng cao hiệu quả vào hoạt động chuyên môn và công tác quản lý của đơn vị. Trên cơ sở đạt được, năm 2020 KBNN Hậu Giang được Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) công nhận là đơn vị đứng thứ nhất trong hệ thống KBNN về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 1 bậc so với năm 2019.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang, cho biết: KBNN tỉnh sẽ bám sát mục tiêu và phương châm hành động năm 2021. Theo đó, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập BCTCNN. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành đạt 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch công trực tuyến mức độ 4 và bổ sung dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Nguồn: Báo Hậu Giang (17/02/2021 | 05:20 GMT+7)