LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Kho bạc Nhà nước

25/04/2023 13:53 A+| A-| In bài viết

Đó là một nội dung chỉ đạo của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân tại buổi họp giao ban công tác Quý I/2023 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo hình thức trực tuyến diễn ra ngày 12/4 vừa qua.

Theo báo cáo đánh giá, trong 3 tháng đầu năm 2023, hệ thống KBNN đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nổi bật, đóng góp vào thành tích chung của ngành tài chính: các đơn vị đã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán và chuyển nguồn NSNN; chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Một số kết quả ghi nhận trong 3 tháng đầu năm

Kết quả hoạt động trọng tâm của hệ thống KBNN đạt được trong Quý I/2023 thể hiện trên một số nội dung, cụ thể:

Một là, về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN hiện đang triển khai nhiều giải pháp để mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với các ngân hàng thương mại (NHTM); KBNN đã ký thỏa thuận với 20 NHTM, kết nối TTSPĐT với 15 NHTM và đang tiếp tục phối hợp với các NHTM còn lại để triển khai thực hiện.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt đối đạt 493.988 tỷ đồng, bằng 30,48% so với dự toán năm 2023; trong đó: Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 414.987 tỷ đồng, bằng 31,10% so với dự toán năm 2023; thu từ dầu thô đạt 15.883 tỷ đồng, bằng 37,82% so với dự toán năm 2023; thu từ xuất nhập khẩu đạt 63.106 tỷ đồng, bằng 26,40% so với dự toán năm 2023 (đã trừ dự toán hoàn thuế GTGT).

Hai là, về công tác kiểm soát chi NSNN, bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, KBNN đã ban hành Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho khách giao dịch; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không được để tồn đọng hồ sơ; xử lý nghiêm các trường hợp có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch.

Kết quả kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trong Quý I/2023, cụ thể: về chi thường xuyên, tính đến ngày 31/3/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 228.257 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN. Đối với vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023: Lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 73.672,3 tỷ đồng, bằng 10,4% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể: (i) Vốn trong nước thanh toán là 72.231,2 tỷ đồng, bằng 10,6% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (679.069,2 tỷ đồng), bằng 9,9% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (727.557,9 tỷ đồng); (ii) Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.441,1tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (27.975 tỷ đồng).

Ba là, về công tác huy động vốn, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành là 104.873 tỷ đồng đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bằng 26,2% kế hoạch phát hành TPCP năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 (đến hết ngày 31/3/2023) là 12,68 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 4,19%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 9,21 năm.

Bên cạnh đó, KBNN đã tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP đến hạn đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu, tổng số thanh toán trong quý I/2023 là 54.543 tỷ đồng, trong đó: Thanh toán gốc: 28.238,1 tỷ đồng; thanh toán lãi: 26.304,9 tỷ đồng.

Bốn là, về công tác điều hành NQNN: Trong các tháng đầu năm 2023, KBNN đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành NQNN năm 2023 và Quý I/2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả. Tổ chức điều hành NQNN tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ.  Đối với NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN thực hiện gửi có kỳ hạn tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối theo phương thức đấu thầu điện tử, cạnh tranh lãi suất.

Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, trong Quý I/2023, KBNN tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng cải cách, đơn giản hóa quy trình thủ tục; nâng cấp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và Trung tâm hành chính công để triển khai diện rộng trên toàn quốc; đồng thời, hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.

Hiện nay, KBNN đang thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Thông qua khảo sát giúp KBNN nắm bắt được các ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ KBNN, là cơ sở để KBNN nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ KBNN.

Song song với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, trong Quý I/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện 185 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 08 cuộc thanh tra chuyên ngành và 177 cuộc kiểm tra nội bộ. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đã góp phần chấn chỉnh kịp thời tồn tại, thiếu sót, sai phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức, đơn vị, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN. Qua công tác thanh tra chuyên ngành hệ thống KBNN đã kiến nghị thu hồi 2.169,05 triệu đồng. Cùng với đó, hệ thống KBNN đã ban hành là 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 16,5 triệu đồng.

Hội nghị dành phần lớn thời lượng chương trình để các KBNN tỉnh thành phố trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống KBNN dưới sự điều hành của Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh. Với tinh thần thẳng thắn, đại diện KBNN địa phương đã tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để cùng toàn hệ thống triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong thời gian tới. Các nhóm vấn đề đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị tập trung vào các nội dung như: Về công tác kiểm soát chi; công tác kế toán nhà nước; về công tác tổ chức cán bộ; về việc nâng cấp các chương trình ứng dụng CNTT vào lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ...

Ngay sau đó, Lãnh đạo các Vụ, Cục chuyên môn: Kiểm soát chi, Kế toán Nhà nước, Tổ chức cán bộ, Công nghệ Thông tin và Tài vụ Quản trị đã giải đáp trực tiếp tại Hội nghị những nội dung liên quan đến một số lĩnh vực nghiệp vụ, chuyên môn. Những vấn đề được nêu ra thảo luận và giải đáp nhằm tập trung trí tuệ kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 của hệ thống KBNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn hệ thống trong Quý I/2023 trước nhiều khó khăn, thách thức.

Mặc dù vậy, bên cạnh các kết quả tích cực và nổi bật đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống trong thời gian tới, Tổng Giám đốc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 cũng như chủ động chuẩn bị các nội dung thuyết minh, giải trình để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 05/2023, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Thứ hai, về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động cập nhật và bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các quy định của hệ thống KBNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; cơ chế quản lý tài chính và biên chế; chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Thứ ba, về công tác kiểm soát chi, tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán, liên thông các ứng dụng để rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho người giao dịch, song vẫn đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán đúng quy định. Đồng thời, đẩy nhanh việc nâng cấp DVCTT liên thông với các Chương trình, ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế các rủi ro phát sinh.

Thứ tư, về công tác kho quỹ, tiếp tục thực hiện giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt trên toàn hệ thống; trên cơ sở đó nghiên cứu, triển khai các ứng dụng cảnh báo tự động để nâng cao hiệu quả giám sát.

Thứ năm, về công tác thu NSNN và điều hành ngân quỹ: Thực hiện huy động vốn và điều hành ngân quỹ theo phương án được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; đồng thời, bám sát tình hình thực tế để kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ đối với các nội dung, tình huống phát sinh. Tiếp tục triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM theo lộ trình được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Thứ sáu, về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy: Để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận của hệ thống KBNN, đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chủ động và tích cực đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ có năng lực; lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo KBNN các cấp ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác… Cùng với đó, thường xuyên rà soát tình hình nhân sự tại KBNN các tỉnh, thành phố để kịp thời trình các cấp có thẩm quyền bổ sung nhân sự tại những đơn vị còn thiếu…

Thứ bẩy, về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023; tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc.

Thứ tám, về công tác hiện đại hóa công nghệ thông tin: Khẩn trương hoàn thiện Đề án nâng cấp hệ thống TABMIS và các ứng dụng để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), trong đó cần có lộ trình cụ thể và gắn với các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, đồng bộ, lâu dài và khả thi./.

Nguồn: Portal KBNN