LIÊN KẾT WEBSITE

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến góp phần CCHC tại KBNN Phụng Hiệp

23/10/2020 14:31 A+| A-| In bài viết

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của bộ ngành, KBNN Phụng Hiệp xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC, đội ngũ công chức đơn vị đã không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tận tình hướng dẫn các đơn vị. Kịp thời niêm yết công khai tại trụ sở bộ thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới thuộc lĩnh vực KBNN; đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán qua dịch vụ công góp phần công khai, minh bạch và cải cách hành chính trong lĩnh vực Kho bạc.

Đối với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN, KBNN Phụng Hiệp xem đây là nhiệm vụ cải cách trong lĩnh vực Kho bạc góp phần công khai, minh bạch trong việc nhận và giải quyết chứng từ. Đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng mốc thời gian, với những giải pháp cụ thể: Chủ động báo cáo và tham mưu với UBND huyện, phối hợp với cơ quan Tài chính - Kế hoạch huyện để triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền đến các đơn vị giao dịch về lợi ích và điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN thông qua nhiều hình thức như ban hành văn bản, trao đổi, vận động trực tiếp đơn vị sử dụng ngân sách…

Công chức KBNN Phụng Hiệp nhận chứng từ DVC trực tuyến KBNN

Tính đến tháng 9/2020, đã có 123/123 đơn vị giao dịch bắt buộc đã tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời, trong tháng 09/2020 số lượng chứng từ gửi qua dịch vụ công là 1.922/2.150 chứng từ, chiếm 89.40% trên tổng chứng từ kiểm soát chi qua KBNN. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN, đơn vị đã chủ động hướng dẫn, trao đổi và giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh của các đơn vị giao dịch khi tham gia dịch vụ công. Mặc dù đôi lúc đường truyền chưa ổn định, tuy nhiên đa số các đơn vị giao dịch hài lòng về lợi ích thiết thực khi tham gia dịch vụ công, biết được chứng từ gửi thanh toán đang giải quyết ở khâu nào hoặc đã được thanh toán, đồng thời khi Kho bạc từ chối đều kèm thông báo với nội dung từ chối (thông qua email), góp phần công khai, minh bạch trong việc nhận và giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại và thời gian chờ đợi của khách hàng khi đến Kho bạc giao dịch. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ công với chữ ký số đã tăng cường tính bảo mật, tránh việc giả mạo chữ ký, con dấu của các đơn vị,...

Công chức KBNN Phụng Hiệp đối chiếu, kiểm tra hồ sơ thanh toán của đơn vị.

Kết quả bước đầu về công tác triển khai dịch vụ công tại KBNN Phụng Hiệp đã nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi tại đơn vị, có ý nghĩa quan trọng và tạo tiền đề trong việc đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực Kho bạc, thông qua đó hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử theo phương thức thanh toán mới hiện đại góp phần hình thành Chính phủ điện tử. Có thể nói, đây chính là động lực quan trọng để công chức KBNN Phụng Hiệp phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hướng tới Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN./.

THANH BÌNH